นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชก…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 4 มกราคม 2018