เวลา 08.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง.ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้นำสวดมนต์ รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อด.1 ทุกคน ร่วมกันสวดมนต์ เนื่องในวันพระใหญ่ และวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เวลา 08.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง.ผอ.สพป.อุดร…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 2 มกราคม 2018